'

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser energirude.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle køb fra energirude.dk internet butik – www.energirude.dk.

Ordrebekræftelse
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

Målangivelse
Målene opgives altid som bredde x højde.

Lovkrav til produkterne
Det er købers eget ansvar, at produktet lever op til gældende regler ifølge bygningsreglementet.

Annullering og ændring af ordrer
Ordrer der ikke er standardvarer, der allerede er videregivet til vores leverandør, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber.

Udførelse
De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen.

Produktansvar
Køber skal holde energirude.dk skadesløs i den udstrækning, energirude.dk pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som energirude.dk efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand.

energirude.dk er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er energirude.dk ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i energirude.dk´ ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

energirude.dk og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majoure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhaveri, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte.

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor energirude.dk har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.

Forsendelse
Sker med transportmidler, som arrangeres af energirude.dk. Produkterne kan ikke afhentes.

Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Chaufføren aflæsser nærmeste forsvarlige sted i forhold til mulig parkering med lastvogn.

Levering i Danmark til brofaste øer.

Fragtomkostninger
Det til enhver tid gældende fragtgebyr fremgår af afsnittet priser på energirude.dk, og tillægges varerne før betaling.

Fragtskader
Varer købt på energirude.dk aflæsses uden modtagers kvittering, - energirude.dk har fuld ansvar for at varen er fejlfri ved levering. Revner eller ridser i glas som opstår ved efterfølgende håndtering er kundens ansvar.

Betalingsbetingelser
Betaling kan udelukkende ske online på www.energirude.dk. Betalingen sker ved en sikker krypteret forbindelse. Det er således kun Nets, der kan læse dem. Hverken energirude.dk eller andre har mulighed for at læse dataene.

Diverse
energirude.dk samarbejder med Energigruppen og ScanEnergi omkring indberetning af opnåede energibesparelser.

Garanti
energirude.dk giver 5 års produktgaranti iht. Glasindustriens samarbejdsorganisations regler og vedtægter.

Fortrydelsesret
Glas og ruder produceret efter dine mål kan ikke fortrydes og byttes.

Der er 14 dages fortrydelsesret på standardprodukter. Varerne skal returneres i samme stand og mængde som da du modtog dem. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis varen er brugt. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten betaler du for returfragten.

Reklamationer
Reklamationer skal ske umiddelbart via mail, eller senest 2 mdr. efter konstatering, og altid før montering og eventuel behandling. Send mail til mail@energirude.dk

Reklamationer, som er vores ansvar, reparerer vi og/eller giver prisafslag eller erstatter med nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris. Reklamationer vurderes altid med udgangspunkt i Glasindustriens Samarbejdsorganisations vejledning "Termoruders  visuelle kvalitet"

Reklamationsretten bortfalder hvis:

  1. Termoruder er håndteret forkert
  2. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert samt jf. nedenstående anvisninger og vejledninger .
  3. Monteringen ikke er korrekt udført iht. Glasindustriens Samarbejdsorganisations til enhver tid gældende anvisninger- og vejledninger.


Tvist
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret ved Retten i Roskildei 1. instans.

Virksomhedsdata:
energirude.dk
v/Jan Lennart Hansen
Trykkervej 4
4660 Store Heddinge

CVR 12976798
Mail mail@energirude.dk
Tlf 40445560